Milerius N. (2018). Kasdienybė kaip klasikinės filosofijos paraštinis fenomenas. Problemos, 94, 9-21. https://doi.org/10.15388/Problemos.2018.0.0.11991