Dolgopolovas V., Dagienė V., Jasutė E., & Jevsikova T. (2019). Informatinio mąstymo ugdymo konstrukcionistinėje aplinkoje projektavimo moksliniai tyrimai: pragmatistinė perspektyva. Problemos, 95, 144-159. https://doi.org/10.15388/Problemos.95.12