Šerpytytė R. (2012). NIHILIZMAS IR TIKROVĖ: SPEKULIATYVUSIS REALIZMAS – NIHILIZMO BANALIZAVIMAS?. Problemos, 81, 7-16. https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.1295