Vihalem M. (2011). KAIP ATSIKRATYTI SUBJEKTO? APIE KELETĄ NIETZSCHE’S SUBJEKTIŠKUMO KRITIKOS ASPEKTŲ. Problemos, 80, 158-171. https://doi.org/10.15388/Problemos.2011.0.1301