Cazzanelli S. (2020). Natorpo kritika Husserliui ir jos reikšmė hermeneutiniam Heideggerio fenomenologijos pokyčiui. Problemos, 98, 8-20. https://doi.org/10.15388/Problemos.98.1