Kabelka G. (2013). BALTIJOS ŠALIŲ FILOSOFINIO DISKURSO POSOVIETINĖ TRANSFORMACIJA I. Problemos, 84, 7-20. https://doi.org/10.15388/Problemos.2013.0.1782