Dagys J. (2010). PATNEMIŠKASIS ANTISKEPTIKAS, VERSIJA 3.00: NAUJI PAVIDALAI – SENI REZULTATAI. Problemos, 77, 39-48. https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1903