Šerpytytė R. (2010). NIHILIZMAS, PERFORMATYVUMAS IR KASDIENYBĖS ONTOLOGIJA. Problemos, 77, 7-14. https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1906