Mackonis A. (2009). GERIAUSIO PAAIĆ KINIMO IĆ VEDIMAS. TARP DEDUKCIJOS, INDUKCIJOS IR ABDUKCIJOS. Problemos, 76, 150-161. https://doi.org/10.15388/Problemos.2009.0.1936