Radavičienė N. (2020). Kultūros hermeneutikos profiliai. Problemos, 146-147.