Dagys J. (2007). PAREITIS, FIZIKALISTINÄ– REDUKCIJA IR PERKEISTOS KOKYBÄ–S. Problemos, 71, 108-115. https://doi.org/10.15388/Problemos.2007.2534