Žukauskaitė A. (2022). Klaidinantis Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari knygos Kas yra filosofija? vertimas. Problemos, 101, 137-141. https://doi.org/10.15388/Problemos.101.12