Bartninkas V. (2014). Valstybė nepanaši į avilį: Platono Valstybininko savarankiškumas. Problemos, 86, 127-138. https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.3949