Dagys J. (2006). FUNKCIONALIZMAS SĄMONĖS FILOSOFIJOJE: METODOLOGIJA AR ONTOLOGIJA?. Problemos, 70, 113-125. https://doi.org/10.15388/Problemos.2006.4039