Kaklauskas A., & Pruskus V. (2005). INTERNETINÄ– PARAMA PRIIMANT DAUGIAKRITERIUS ETINIUS SPRENDIMUS. Problemos, 68, 109-127. https://doi.org/10.15388/Problemos.2005.4070