Martinkus A. (2005). „METAFIZINIŲ TYRINĖJIMŲ“ AKIRATYJE – KRIKŠČIONYBĖ. Problemos, 67, 136-138. https://doi.org/10.15388/Problemos.2005.4083