Bujokas J., & Ĺ aulauskas M. P. (2014). REVIZIONISTINIS KONSTRUKTYVIOJO EMPIRIZMO NORMATYVUMAS. Problemos, 48-61. https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.4924