Gendrolis E. (1973). Krikščionybė šiuolaikinėje buržuazinėje visuomenėje. Problemos, 11, 18-26. https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.11.5503