Stoškus K. (1974). Principų konfliktas filosofų diskusijose. Problemos, 13, 64-78. https://doi.org/10.15388/Problemos.1974.13.5541