Šliogeris A. (1975). Naujojo racionalumo ieškojimai (H. Markūzės doktrinos filosofinių pagrindų kritika) I. Problemos, 16, 52-60. https://doi.org/10.15388/Problemos.1975.16.5593