Pavilionis R. (1970). Mašininio vertimo galimybės. Problemos, 5, 76-85. https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5781