Repšys J. (1971). V. Leninas apie marksizmo vietą filosofijos istorijoje. Problemos, 7, 18-25. https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.7.5807