Kalenda Česlovas. (1978). Socialistinės revoliucijos tyrinėjimo aspektai. Problemos, 21, 98-98. https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.21.6217