Pavilionis R. (1978). Semiotiko žvilgsnis į kalbą (Pasikalbėjimas su prof. Algirdu Greimu). Problemos, 21, 102-107. https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.21.6219