NekraĊĦas E. (1979). H. Raichenbacho filosofijos teoriniai pagrindai. Problemos, 23, 61-71. https://doi.org/10.15388/Problemos.1979.23.6247