Stoškus K. (1985). Kristina Rickevičiūtė (1922-1984). Problemos, 33, 115–119. https://doi.org/10.15388/Problemos.1985.33.6526