Pruskus V. (2003). Katalikų bažnyčios kaita Lietuvoje transformacijų laikotarpiu. Problemos, 63, 45-61. https://doi.org/10.15388/Problemos.2003.63.6667