Baranova J. (2001). Disertacija apie hermeneutinio ir postmoderniojo diskurso estetiškumą. Problemos, 60, 153-155. https://doi.org/10.15388/Problemos.2001.60.6789