Karakozova E. (1963). Buržuazinės Lietuvos laisvamanių ateizmo pobūdžio klausimu. Problemos, 3, 165-192. https://doi.org/10.15388/Problemos.1963.3.7279