Repšys J. (1965). Kai kurie metodologiniai asmenybės ir visuomenės santykio klausimai. Problemos, 6, 53-68. https://doi.org/10.15388/Problemos.1965.6.7293