Pocius K. (2016). Bendrinis intelektas ir pasiprieŇ°inimas kapitalui socializuoto darbo epochoje. Problemos, 89, 95-109. https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.89.9890