Milerius N. Kasdienybė kaip klasikinės filosofijos paraštinis fenomenas. Problemos, v. 94, p. 9-21, 25 spal. 2018.