Plėšnys A. POZITYVŲ PROTĄ PAVARČIUS: PASTABOS PARAŠTĖSE. Problemos, v. 79, p. 185-192, 1 saus. 2011.