Aleksandravičius P. TOMO AKVINIEČIO SIEKIS ĮVARDYTI AMŽINYBĘ. Problemos, v. 79, p. 153-167, 1 saus. 2011.