Briedis M. E. HUSSERLIO FENOMENOLOGINIS PROJEKTAS IRPSICHOTERAPIJOS PROBLEMOS. Problemos, v. 79, p. 129-140, 1 saus. 2011.