Cazzanelli S. Natorpo kritika Husserliui ir jos reikšmė hermeneutiniam Heideggerio fenomenologijos pokyčiui. Problemos, v. 98, p. 8-20, 23 spal. 2020.