Kabelka G. BALTIJOS ŠALIŲ FILOSOFINIO DISKURSO POSOVIETINĖ TRANSFORMACIJA I. Problemos, v. 84, p. 7-20, 1 saus. 2013.