Bujokas J. REDUKCINIS EMPIRIZMAS – METODOLOGIJA AR EPISTEMOLOGIJA?. Problemos, p. 78-88, 1 saus. 2012.