Šerpytytė R. NIHILIZMAS, PERFORMATYVUMAS IR KASDIENYBĖS ONTOLOGIJA. Problemos, v. 77, p. 7-14, 1 saus. 2010.