Barevičiūtė J. K. STRAIPSNIS ATŠAUKTAS. Poistorė vietoj postmodernybės: J. Baudrillard’as. Problemos, v. 72, p. 224-233r, 1 saus. 2007.