Gutauskas M. Skirtumo tarp Sokrato ir sofisto kvestionavimas: filosofinis dialogas dalykiškumo ir galios aspektais. Problemos, v. 72, p. 201-213, 1 saus. 2007.