Plečkaitis R. Lietuviškojo pasaulio filosofiniai akiračiai amžių tėkmėje. Problemos, v. 72, p. 9-25, 27 spal. 2007.