Saldukaitytë J. MĄSTYMAS TOTALUMO GRIUVĖSIUOSE. Problemos, v. 71, p. 192-197, 1 saus. 2007.