Duoblienė L. VAIKO PIEŠIMAS J. DEWEY IR M. MERLEAU-PONTY FILOSOFIJOJE: RAIŠKOS PAMOKOS SUAUGUSIAJAM. Problemos, v. 71, p. 68-77, 1 saus. 2007.