Žukauskaitė A. Klaidinantis Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari knygos Kas yra filosofija? vertimas. Problemos, v. 101, p. 137-141, 26 bal. 2022.