Šaulauskas M. P. APIE PAMATINĘ SKAIČIAVIMO IR GALVOJIMO DERMĘ. Problemos, v. 85, p. 186-188, 1 birž. 2014.