Sabolius K. QUENTINAS MEILLASSOUX IR RADIKALI MENO (NE)GALIMYBĖ. Problemos, v. 85, p. 153-166, 1 birž. 2014.