Bartninkas V. Valstybė nepanaši į avilį: Platono Valstybininko savarankiškumas. Problemos, v. 86, p. 127-138, 1 saus. 2014.