Rostovskytė A.; Bielskis A. Žmogiškosios būties prasmės problema Jeano-Paulo Sarte’o filosofijoje. Problemos, v. 86, p. 44-53, 1 saus. 2014.