Keciorytė V. MOKSLAS IR FILOSOFIJA ŽMOGAUS PASAULYJE. Problemos, v. 70, p. 198-201, 1 saus. 2006.